29 December 2010

Khoan cắt bê tông

"performance party"Sound works: Krisztian Kelner

Other noise: Nguyễn Hồng Giang

Dance performance: Phương Việt group
Organizer: NGÔ LỰC (KCBT)
Place: studio của nhóm Khoan cắt bê tông (46/6A ngách 18, đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP.HCM)


No comments: